نمایش‌نامه

آپارتمان شماره جنگ پرم پر باران زندگی دیگران

گلنبات: چه فکری بکنم، من برات اینکه ازدواج نکنم از شهرستان پا شدم اومدم اینجا... از پیشنهادت ممنون، ولی خواهش می‌کنم دیگه راجع بهش حرف نزنیم. فریبا: به خدا من قصدم فقط خیره. گلنبات: دستت درد نکنه، نه با تو کاری ندارم. فریبا: ولی کاش چند روز بهش فکر کنی، آخه شرایطش خیلی خوبه، هفته‌ای دو روز بیشتر خونه نیست. یه عقد پنجاه، شصت روزه می‌بندین، دویست سیصد تومن هم مهرت می‌کنه.

9789642774166
۱۳۸۹
۱۰۰ صفحه
۱۶۱ مشاهده
۰ نقل قول