۲۵۷۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۳ را داده‌ند.
• رمان 'در جستجوی زمان از دست رفته' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.