رمان ایرانی

15 روز در پاریس

رامین ساکت ماند. سکوتش از جنس رضایت بود. رضایتی که در سراسر زندگی کمتر مزه آن را در ذائقه خویش حس کرده بود. اما اگر از جنس رضایت هم نبود، زن آن را تعبیر به رضایت می‌کرد و تغییری در رفتارش حاصل نمی‌شد.

9789645506481
۱۳۹۳
۱۵۲ صفحه
۳۶۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فریده گلبو (کردوانی)
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
تجربه چهارم
تجربه چهارم
آوای مقدس و دختر خیاط
آوای مقدس و دختر خیاط
میراث تاج‌ماه
میراث تاج‌ماه این کتاب یک رمان است. زنی فوت می‌کند اما پزشک اجازه دفن او را صادر نمی‌کند و ادعا می‌کند که او را کشته‌‌اند. میراث تاجماه حکایتی واحد است که هر گوشة آن از زبان یکی از شخصیت‌های داستان، از زاویة دید او و از بعدی که در ماجرا دخالت داشته است، روایت می‌شود و مجموع گفته‌هایشان پرده از روی حقیقت ...
مشاهده تمام رمان های فریده گلبو (کردوانی)
مجموعه‌ها