نمایش‌نامه

گفتگوی ناتمام مصاحبه در بوئنوس آیرس

دو نمایشنامه گفت و گوی ناتمام و مصاحبه در بوئنوس‌آیرس به توصیف وقایع شیلی در اوایل دهه 1970 یعنی زمان ریاست جمهوری سالوادور آلنده کودتای نظامی پی‌نوشته علیه او اختصاص دارند. واسیلی چیچکوف در گفت و گوی ناتمام با استفاده از شخصیت‌های واقعی، مانند آلنده، چه گوارا پی‌ نوشته و .... روایت تقریبا مستندی را از روند به قدرت رسیدن آلنده در شیلی و سپس اجرای کودتای نظامی علیه او ارائه می‌دهد و بحث‌های مهمی را در زمینه راه‌های مختلف مبارزه و تلاش برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی مطرح می‌‌کند. اما گنریخ با راویک، در نمایشنامه مصاحبه در بوئنوس‌آیرس صرفا از شخصیت‌ها و ماجرای تخیلی و غیرمستند استفاده می‌کند، ولی این مسئله موجب نمی‌شود که اثر او در توصیف شرایط سیاسی و اجتماعی شیلی در دوره پس از کودتای پی‌نوشه ناتوان بماند. باراویک ضمن نمایش فضای فاجعه بار شیلی در آن زمان، به خوبی نقش لایه‌های مختلف جامعه را در رخدادهای سرنوشت‌ساز کشور عیان می‌سازد و نشان می‌دهد که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خود را در قبال این رخدادها مسئول ندانند.

هرمس
9789643635800
۱۳۸۸
۱۹۴ صفحه
۱۸۸ مشاهده
۰ نقل قول