رمان ایرانی

به تو مهربانم 1 (2 جلدی)

آرزوی داستان ما 1 گل صحرایی است. گلی است که در آغوش خاک خشک بیابان می‌پرورد، زیر آفتاب داغ جان می‌گیرد و در دل سادگی و یک رنگی بیابان به صورتی چشم‌نواز می‌شکفد. ولی بیابان جای امنی برای گل‌های آسیب‌پذیر نیست. هرچند آنان در دل سختی رشد کرده‌اند، ولی باید بیاموزند که دستان افراد قریبه، هرچند نرم‌تر از خاک بیابان و نوازنده تر از آفتاب سوزان باشند، جای امنی برای ادامه حیات نیستند.

پیکان
9789643288389
۱۳۹۳
۳۶۰ صفحه
۱۷۳ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فریبا ریاضی
به تو مهربانم 2 (2 جلدی)
به تو مهربانم 2 (2 جلدی) آرزوی داستان ما 1 گل صحرایی است. گلی است که در آغوش خاک خشک بیابان می‌پرورد، زیر آفتاب داغ جان می‌گیرد و در دل سادگی و یک رنگی بیابان به صورتی چشم‌نواز می‌شکفد. ولی بیابان جای امنی برای گل‌های آسیب‌پذیر نیست. هرچند آنان در دل سختی رشد کرده‌اند، ولی باید بیاموزند که دستان افراد قریبه، هرچند نرم‌تر از خاک بیابان ...
مشاهده تمام رمان های فریبا ریاضی
مجموعه‌ها