رمان ایرانی

جواهرساز

به جلسه قبل فکر می‌کردم. فاصله بین رویا و واقعیت. این می‌تونه خیلی خطرناک باشه. این که تا وقتی خود آدم دچار توهمات و ترس خودشه، خطر فقط متوجه خود اونه. ولی وقتی این توهمات رو در شکل‌های خیلی کوچک‌تر و با دقت به جزئیات در روابط اجتماعی افراد می‌بینم، می‌تونه به مراتب خطرناک‌تر باشه.

لوح فکر
9789648578539
۱۳۹۳
۱۲۰ صفحه
۱۴۱ مشاهده
۰ نقل قول