نمایش‌نامه

موش‌ها و آدم‌ها و 3 اثر دیگر

دو نمایش‌نامه و دو فیلم‌نامه‌ای که در دست دارید، پنجاه سالی بود که در گوشه و کنار زندگی آواره من خاک می‌خورد، در دیدار با جناب فیاضی مقرر شد که تمام کارهای انجام شده حقیر، اعم از نوشتاری، پژوهشی و اقتباسی و به قول امروزی‌ها دراماتورژی شده‌ام که تا امروز فرصت انتشار نیافته‌اند، در مجلداتی چاپ شوند.

قطره
9786001197994
۱۳۹۳
۲۲۶ صفحه
۱۲۵ مشاهده
۰ نقل قول