• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جنایتکار اعتراف می‌کند' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۵ را داده‌ند.
• رمان 'جنایتکار اعتراف می‌کند' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
aleayoub
aleayoub
۱۳۹۷/۵/۶

chmn
chmn
۱۳۹۷/۵/۶