مجموعه داستان خارجی

عشق‌ها و آدم‌ها

10 داستانی که در این مجموعه گرد آمده، نوشته‌ی نویسندگانی است از کشورهای آفریقا و آسیا به ویژه خاورمیانه، که همگان زبان، دین و آیین و میراث‌های مشترکی دارند. با همه‌ی اشتراکات، روایت‌های گوناگونی از نغمه ناساز زندگی در داستان‌های کوتاه آنان دیده می‌شودئ. هریک از داستان‌ها مثل تابلویی قاب گرفته است که برشی از واقعیت‌های تلخ و شیرین زندگی همیشه دشوار انسان و نیز جوامعی آکنده از تناقض مردمان سرزمین‌های گوناگون را می‌نمایاند.

9789647002813
۱۳۹۴
۱۳۶ صفحه
۱۶۵ مشاهده
۰ نقل قول