رمان خارجی

پلنگ‌های کافکا

(Kafkas leoparden)

راتینهو پرسید «شما فرانتس کافکا هستید؟» مرد چاق افتاد به قهقهه «من؟ فراتنس کافکا؟ خدا نکند! من نویسنده مهمی هستم. این یارو کافکا پریشان خاطری است که نمی‌داند چه می‌خواهد. نخیر، من فراتنس کافکا نیستم. خانه‌اش همین بغل است، پلاک 22.» بعد از مکثی اضافه کرد «ولی آن‌جا پیدایش نمی‌کنید چون این وقت روز سرکار است. کارمند است، می‌فهمید؟ کارمند یک شرکت. می‌دانید چرا؟ چون پول ادبیات کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد. البته طبیعی هم هست چون هیچکس نوشته‌هایش را نمی‌فهمد. موضوع یکی از داستان‌هایش فکر می‌کنم نامش مسخ باشد - این است که مردی تبدیل می‌شود به یک حشره. چیزی عجیب غریب‌تر از این شنیده‌اید؟ باز اگر ادبیات کودکان بود، یک چیزی. می‌شد فهمید. اما نخیر... ایشان برای بزرگ‌سالان می‌نویسند. چیزهایی می‌نویسد ظلمانی و آشفته. می‌دانم، در این مورد چیزی از من نپرسیده‌اید اما من در مقام یک نویسنده احساس وظیفه می‌کنم که به مردم هشدار بدهم: مواظب این کافکا باشید! آنی نیست که خیال می‌کنید.»

ناصر غیاثی
چشمه
9786002294104
۱۳۹۴
۱۱۲ صفحه
۲۶۱ مشاهده
۰ نقل قول
موآسیر اسکلیر
صفحه نویسنده موآسیر اسکلیر
۱ رمان Moacyr Jaime Scliar (born March 23, 1937) is a Brazilian writer and physician.
Scliar is best known outside Brazil for his 1981 novel Max and the Cats (Max e os Felinos), the story of a young man who flees Berlin after he comes to the attention of the Nazis for having had an affair with a married woman. Making his way to Brazil, his ship sinks, and he finds himself alone in a dinghy with a jaguar who had been travelling ...
مجموعه‌ها