رمان ایرانی

پاراف به 8 مثبت یا چندگانه‌ای برای خواب خیابان پایین برج

ما داریم یکی‌یکی سوار می‌شویم و هر روز دارد به تعداد مسافران این قطار، اضافه می‌شود. صفیر گلوله مرز بین مرگ و زندگی را تعریف می‌کند. خطی که از دور با صوتی نیمه پنهان هوا را می‌شکافد و جلو می‌آید تا سرنوشتی را تغییر دهد. بله صفیر گلوله تشخیص می‌خواهد و این بزرگ‌ترین دشمن سربازهای جدید به حساب می‌آید. تو باید میان این همه هیاهوی انفجار و نور و ‌آتش، این صفیرها را تشخیص دهی وگرنه کارت تمام است.

بوتیمار
9786007556849
۱۳۹۴
۱۰۴ صفحه
۲۷۹ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های شجاع گل‌ملایری
بر روایت هیچ
بر روایت هیچ نگاه‌ام، پر از تردید است. در حرف زدن‌ام، تردید به خوبی خودش را نمایان می‌کند. در انتخابی که از کلمه‌ها دارم. سخنی که نیمه تمام می‌ماند. در سکته روی حروف، در پاسخ دادن. تردید دارم در پذیرفتن یا رد کردن دعوتی به شام. تردید دارم برای در خانه ماندن...
مشاهده تمام رمان های شجاع گل‌ملایری
مجموعه‌ها