نمایش‌نامه

قانون‌شکن (ملودرام در 5 پرده) نمایش‌نامه

(La morte civile)

پائولو جاکومتی از نمایش‌نامه‌نویسان برجسته‌ی قرن نوزده ایتالیا، به ویژه دوره‌ی پرتلاطم مبارزه برای استقلال و یک‌پارچگی است، دوره‌ای سرشار از بیم و امید که مردم مناطق مختلف شبه جزیره آپنین برای رهایی از سلطه‌ی بیگانگان و تشکیل دولتی واحد مبارزه می‌کردند، تراژدی حماسی ایتالیا در نیمه‌ی قرن 19 جای خود را به ملودرام داد. ملودرام در کنار کمدی با موفقیت بسیار به اجرا درمی‌آمد و با استقلال شایان توجه مردم روبرو می‌شد. بهترین نویسنده‌ی ملودرام در این دوره پائولو جاکومتی بود که قانون‌شکن او یکی از پراجراترین ملودرام‌های قرن 19 به شمار می‌رود.

افراز
9786003260047
۱۳۹۴
۱۳۶ صفحه
۳۲۵ مشاهده
۲ نقل قول