نمایش‌نامه

روباهان کوچک

(The little foxes)

ادی: آدم‌هایی که زمین را می‌خورند و همه مردمان روی زمین را هم می‌خورند مثل ملخ‌های کتاب مقدس. و آدم‌های دیگری که کنار می‌ایستند و خوردن آن‌ها را تماشا می‌کنند.

نی
9789641854173
۱۳۹۴
۱۶۸ صفحه
۲۴۲ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
لیلین هلمن
صفحه نویسنده لیلین هلمن
۲ رمان Lillian Florence "Lilly" Hellman (June 20, 1905 – June 30, 1984) was an American dramatist and screenwriter famously blacklisted by the House Committee on Un-American Activities (HUAC) at the height of the anti-communist campaigns of 1947–52.

Hellman was praised for sacrificing her career by refusing to answer questions by HUAC; but her denial that she had ever belonged to the Communist Party was easily disproved, and her veracity was doubted by many, including war correspondent Martha Gellhorn and literary critic Mary ...
دیگر رمان‌های لیلین هلمن
روباه‌های کوچک
روباه‌های کوچک اگر ترجمه‌های موجود در کتاب‌خانه‌ها، تنها راه مواجهه‌ی ما با نمایش‌نامه‌های خارجی باشد، در این صورت درک و دریافت‌مان از تاریخ ادبیات نمایشی ناکامل و مجازی خواهد بود، که این تاریخ چیست مگر سیر متونی نمایشی که هر یک به دوره ای تعلق دارند و به جغرافیایی. در ایران بسیارند نمایش‌نامه‌هایی که ترجمه شده‌اند، در حالی که نه مهم بوده‌اند ...
مشاهده تمام رمان های لیلین هلمن
مجموعه‌ها