رمان خارجی

دکتر گلاس

(Doktor glas)

ما می‌خواهیم همه‌چیز داشته باشیم، می‌خواهیم همه‌چیز بشنویم، می‌خواهیم همه‌ی شادی‌ها و خوشی‌ها را داشته یاشیم. می‌خواهیم عمق هر رنج و حرمانی را درک کنیم. می‌خواهیم دلهره و هیجان عمل را احساس کنیم و آرامش آنان را که در ساخل امن نشسته‌اند نیز داشته باشیم، هم سکوت بیابان را می‌خواهیم هم غوغای بازار شهر را. می‌خواهیم در آن واحد اندیشه‌ی فرد و صدای جمع باشیم. می‌خواهیم هم ملودی باشیم هم آکورد، در آن واحد چطور چنین چیزی ممکن است؟

سعید مقدم
میلکان
۹۷۸۶۰۰۷۴۴۳۰۵۷
۱۳۹۴
۲۱۶ صفحه
۱۸۶ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
یلمار سودربری
صفحه نویسنده یلمار سودربری
۱ رمان Hjalmar Emil Fredrik Söderberg was a Swedish novelist, playwright, poet and journalist. His works often deal with melancholy and lovelorn characters, and offer a rich portrayal of contemporary Stockholm through the eyes of the flaneur. Söderberg is greatly appreciated in his native country, and is sometimes considered to be the equal of August Strindberg, Sweden's national author.
مجموعه‌ها