مجموعه داستان داخلی

نویسنده سقلمه‌ای به پهلویم می زند و می‌گوید: این قدر سوال پیچش نکن. این قدر آزارش نده! می‌گویم: برای مخلوقت دل می‌سوزانی؟ این چه سرنوشتی‌ست که برای او رقم زده‌ای! مگر این بیچاره جه گناهی کرده جز این که عاشق شده، مگر چه جرمی مرتکب شده. هر کس عاشق شد سزایش این است؟!

اساطیر
9789643310738
۱۳۸۰
۱۴۲ صفحه
۳۱۲ مشاهده
۰ نقل قول
احمد آقایی
صفحه نویسنده احمد آقایی
۱ رمان Slavoj Žižek is a Slovene sociologist, philosopher, and cultural critic.

He was born in Ljubljana, Slovenia (then part of SFR Yugoslavia). He received a Doctor of Arts in Philosophy from the University of Ljubljana and studied psychoanalysis at the University of Paris VIII with Jacques-Alain Miller and François Regnault. In 1990 he was a candidate with the party Liberal Democracy of Slovenia for Presidency of the Republic of Slovenia (an auxiliary institution, abolished in 1992).

Since ...
مجموعه‌ها