رمان خارجی

اشتیلر

(Stiller)

یاددبشت‌های اشتیلر در زندان:بنگر انتخاب خویشتن ار آن روبس دشوار استکه در این انتخاب انزوای مطلق همان در خودماندنی‌ست هرچه عمیق‌تر؛زیرا انتخاب خویشتن هر امکان دیگر شدنی - با دیگر کردن خویشتن - را ازمیان بر‌می‌دارد. وقتی شور آزادی در او سر بر می‌آورد (و با انتخاب است که این شور سر بر می‌آورد؛چرا که نفس انتخاب آزادی است)؛خویشتن را انتخاب می‌کند و از تملک خویشتن چنان حراست می‌کند که از غایت آمال خود؛و غایت آمالش چیزی نیست جز همین تملک خویشتن.

ماهی
2500110021769
۱۳۹۳
۴۴۸ صفحه
۴۲۱ مشاهده
۱ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های ماکس فریش
خشم شدید فیلیپ هوتس
خشم شدید فیلیپ هوتس انسان‌های ماکس فریش درون خود شخصیت‌های متفاوتی را آزمایش می‌کنند، یعنی کوک ساعت وجود آنها به عقب برمی‌گردد. فریش در موجودیت انسان را با همان اصالت خود به آزمایش می‌گذارد و اگر ما در نمایشنامه‌های او چندگونه بودن می‌بینیم منظور این است که کاراکترهای نمایشنامه‌های او چندبعدی هستند یعنی یک کاراکتر خودش را در کاراکترهای دیگر آزمایش می‌کند این فرضیه‌ای ...
دیوار بزرگ چین
دیوار بزرگ چین
هویت گمشده (اشتیلر)
هویت گمشده (اشتیلر) من باید شرح دهم! و آن هم حقایق زندگی‌ام را. هیچ چیز به غیر از حقیقت محض نباید بگویم! یک بسته کاغذ سفید و یک خودنویس که می‌توانم آن را هر وقت که بخواهم، بدهم به خرج دولت پرش کنند و همراهش نیت خوب هم باید داشته باشم. چه چیزی از حقیقت باقی خواهد ماند، اگر من آن را به قلم ...
بیدرمن و آتش‌افروزان
بیدرمن و آتش‌افروزان هم‌سرایان: دوست‌داشتنی‌تر از پیش، شهرمان از فراز خرابه‌ها و خاکسترهایش سر بر می‌دارد. ویرانی محو و فراموش شده،‌ فریاد مردان و زنان که از میان شعله‌ها برمی‌خواست،‌ نیز فراموش شده است. بیدرمن: زندگی ادامه دارد. هم‌سرایان: آن مردمان، اکنون به تاریخ پیوسته‌اند. ساکت و آرام.
مشاهده تمام رمان های ماکس فریش
مجموعه‌ها