• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'شیاطین شهر لودون' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۱۱۴۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۸ را داده‌ند.
• رمان 'شیاطین شهر لودون' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵