رمان خارجی

پرونده‌های اسنودن (داستان پشت پرده تحت تعقیب‌ترین فرد جهان)

(The snowden files)

چه او را مامور مخفی سازمان‌های بزرگ برای افشای غیر رسمی بعضی رازها بدانیم، چه مردی که یک تنه با آن‌ها در افتاد، این گزارش مهیج و جزء به جزء از ماجراهای مربوط به تحت تعقیب‌ترین فرد جهان قبل از هرچیز یک قصه است، داستان مردی که به گسترش آزادی‌های فردی در دنیا باور دارد، اما وقتی به این نتیجه می‌رسد که این دامنه‌ی حریم خصوصی و فردی و ارزش های بنیادین جامعه‌ی بشری که توسط سازمان‌های بزرگ و به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی در روزگار پس از هراس 11 سپتامبر، له شده است، وارد میدان می‌شود.

میلکان
۹۷۸۶۰۰۷۴۴۳۸۳۵
۱۳۹۴
۲۷۲ صفحه
۸۷ مشاهده
۰ نقل قول