رمان خارجی

پرونده‌های اسنودن (داستان پشت پرده تحت تعقیب‌ترین فرد جهان)

(The snowden files)

چه او را مامور مخفی سازمان‌های بزرگ برای افشای غیر رسمی بعضی رازها بدانیم، چه مردی که یک تنه با آن‌ها در افتاد، این گزارش مهیج و جزء به جزء از ماجراهای مربوط به تحت تعقیب‌ترین فرد جهان قبل از هرچیز یک قصه است، داستان مردی که به گسترش آزادی‌های فردی در دنیا باور دارد، اما وقتی به این نتیجه می‌رسد که این دامنه‌ی حریم خصوصی و فردی و ارزش های بنیادین جامعه‌ی بشری که توسط سازمان‌های بزرگ و به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی در روزگار پس از هراس 11 سپتامبر، له شده است، وارد میدان می‌شود.

میلکان
۹۷۸۶۰۰۷۴۴۳۸۳۵
۱۳۹۴
۲۷۲ صفحه
۱۵۰ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
لوک هاردینگ
صفحه نویسنده لوک هاردینگ
۱ رمان Luke Daniel Harding is a British journalist working as a foreign correspondent for The Guardian. He was the correspondent of The Guardian in Russia from 2007 until, returning from a stay in the UK on February 5, 2011, he was refused re-entry to Russia and deported back the same day. The Guardian said his expulsion was linked with his critical articles on Russia, while Russia's foreign ministry said that an extended certificate of foreign correspondence was not obtained in time. ...
مجموعه‌ها