رمان خارجی

آلیس در سرزمین عجایب (با سی‌دی)

(Alise in wonderland)

گوینده : شهره روحی آلیس نشسته بود لب آب، کنار خواهرش، و از این‌که کاری انجام نمی‌داد دیگر حوصله‌اش داشت سر می‌رفت. یکی دو بار به کتابی که خواهرش می‌خواند دزدکی نگاهی انداخت، اما هیچ تصویر یا گفت وگویی در کتاب نبود، با خود فکر کرد: «آخه کتاب بی عکس و گفتگو به چه دردی می‌خورد؟» زمان: 3 ساعت و 16 دقیقه AudioBook mp3

سپاس
2500110048667
۱۳۹۴
۱۴۴ صفحه
۳۲۳ مشاهده
۰ نقل قول
لوئیس کرول
صفحه نویسنده لوئیس کرول
۴ رمان The Rev. Charles Lutwidge Dodgson, better known by the pen name Lewis Carroll, was an English author, mathematician, logician, Anglican clergyman and photographer.

His most famous writings are Alice's Adventures in Wonderland and its sequel Through the Looking-Glass as well as the poems "The Hunting of the Snark" and "Jabberwocky", all considered to be within the genre of literary nonsense.

Oxford scholar, Church of England Deacon, University Lecturer in Mathematics and Logic, academic author of learned theses, gifted pioneer of portrait photography, ...
دیگر رمان‌های لوئیس کرول
فایل صوتی آلیس در سرزمین عجایب
فایل صوتی آلیس در سرزمین عجایب آلیس نشسته بود لب آب، کنار خواهرش، و از این‌که کاری انجام نمی‌داد دیگر حوصله‌اش داشت سر می‌رفت. یکی دو بار به کتابی که خواهرش می‌خواند دزدکی نگاهی انداخت، اما هیچ تصویر یا گفت وگویی در کتاب نبود، با خود فکر کرد: «آخه کتاب بی عکس و گفتگو به چه دردی می‌خورد؟»
آلیس در سرزمین عجایب (با جعبه)
آلیس در سرزمین عجایب (با جعبه) آلیس نشسته بود لب آب، کنار خواهرش، و از این‌که کاری انجام نمی‌داد دیگر حوصله‌اش داشت سر می‌رفت. یکی دو بار به کتابی که خواهرش می‌خواند دزدکی نگاهی انداخت، اما هیچ تصویر یا گفت وگویی در کتاب نبود، با خود فکر کرد: «آخه کتاب بی عکس و گفتگو به چه دردی می‌خورد؟»
آلیس در سرزمین عجایب
آلیس در سرزمین عجایب آلیس نشسته بود لب آب، کنار خواهرش، و از این‌که کاری انجام نمی‌داد دیگر حوصله‌اش داشت سر می‌رفت. یکی دو بار به کتابی که خواهرش می‌خواند دزدکی نگاهی انداخت، اما هیچ تصویر یا گفت وگویی در کتاب نبود، با خود فکر کرد: «آخه کتاب بی عکس و گفتگو به چه دردی می‌خورد؟»
مشاهده تمام رمان های لوئیس کرول
مجموعه‌ها