رمان خارجی

مرد بی‌زبان (دستور زبان تازه فنلاندی)

اگر روزی بیدار شویم و بفهمیم که هیچ به یاد نمی‌آوریم، چه می‌کنیم؟ نه خود را بشناسیم، نه اطرافیان؛ نه مکان را بشناسیم، نه سرزمینی که در آن به سر می‌بریم؛ حتی زبان‌مان را به یاد نیاوریم، نتوانیم حرف بزنیم. در آن صورت، با فراموشی، با فقدان، چه می‌کنیم؟ هویت‌مان چه می‌شود؟ زبان‌مان چه می‌شود؟ از کجا به هستی خود معنا می‌بخشیم؟ به ارتباط، به فرهنگ، به ماهیت چه‌گونه می‌رسیم؟

مجتبی ویسی
آموت
9786003840041
۱۳۹۴
۲۴۸ صفحه
۱۶۶ مشاهده
۳ نقل قول