• رمان 'غولواره در مهمانخانه درخت بنفش (3 قصه پیاپی) مجموعه داستان' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.