رمان خارجی

لعنت به داستایوفسکی

پرویز با لحنی که نشان می‌داد قانع شده گفت:«پس کار درستی کردی.» رسول تعجب می‌کند و منشی پشت سر پرویز می‌خندد. رسول از پس و پیش رفتن دست می‌کشد، با خودش می‌گوید کار درستی کردم؟ پرویز هم مرا جدی نمی‌گیرد رئیس امنیت است، مجاهد، مرد قانون.

ثالث
9786004050333
۱۳۹۴
۲۴۰ صفحه
۳۶۴ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های عتیق رحیمی
هزارتوی خواب و هراس
هزارتوی خواب و هراس ماشین می‌‌‌‌‌‌‌‌ایستد. قالی را که من را تویش پیچانده‌اند از ماشین در می‌آورند و می‌گذارند زمین. همچنان که بازش می‌کنند، مرا هم می‌غلتانند. روشنایی گرگ و میش چشمانم را می‌زند. سینه‌ام را از هوای تازه و بوی در و دشت پر می‌کنم. قاچاقچی تن خشک شده‌ام را از طرح‌های سیاه قالی جدا می‌کند. ماشین را کنار جاده خاکی ...
سنگ صبور
سنگ صبور
مشاهده تمام رمان های عتیق رحیمی
مجموعه‌ها