نمایش‌نامه

بازی کشتار و چند نمایش‌نامه دیگر

این دفتر، دومین دفتر از چهار دفتری است که هر یک با حجمی کمابیش یکسان، به کارنامه‌ی نمایشی آقای داوود رشیدی پرداخته‌اند؛ دو دفتر اول و دوم، به ارائه‌ی گزیده‌ی متون نمایشی‌ای اختصاص دارند که او طی این سال‌ها، آن‌ها را به صحنه برده است. دفتر سوم به طور ویژه، به نمایش در انتظار گودو و ترجمه‌ی این نمایشنامه‌ی معروف بکت می‌پردازد. دفتر چهارم نیز دربرگیرنده‌ی یک گفت‌وگوی بلند با داوود رشیدی و اسناد و مدارکی از این سال‌هاست، هر آنچه باقی مانده بود یا حداقل به دست من رسیده بود...

افراز
9789642432103
۱۳۹۴
۳۵۲ صفحه
۱۲۵ مشاهده
۰ نقل قول