مجموعه داستان خارجی

1001 شب بر اساس نسخه ع...

چون شب چهاردهم برآمد گفت:‌ ای ملک جوان‌بخت، آن گدای یک‌چشم گفت: ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید و طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک شد و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک به او گفت: لا اهلا ولا سهلا. عفریت بصورت شیری پاسخ داد که ای خیانت‌کار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی. آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم. حال که تو خلاف کردی آماده باش.

9789647736909
۱۳۹۴
۶۹۶ صفحه
۱۰۴ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های عبداللطیف تسوجی
1001 شب بر اساس نسخه عبداللطیف تسوجی 2 (2 جلدی) با قاب
1001 شب بر اساس نسخه عبداللطیف تسوجی 2 (2 جلدی) با قاب چون شب چهاردهم برآمد گفت:‌ ای ملک جوان‌بخت، آن گدای یک‌چشم گفت: ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید و طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک شد و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک به او گفت: لا اهلا ولا سهلا. عفریت بصورت شیری پاسخ داد که ای خیانت‌کار چگونه عهد ...
1001 شب بر اساس نسخه عبداللطیف تسوجی 1 (2 جلدی) با قاب
1001 شب بر اساس نسخه عبداللطیف تسوجی 1 (2 جلدی) با قاب چون شب چهاردهم برآمد گفت:‌ ای ملک جوان‌بخت، آن گدای یک‌چشم گفت: ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید و طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک شد و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک به او گفت: لا اهلا ولا سهلا. عفریت بصورت شیری پاسخ داد که ای خیانت‌کار چگونه عهد ...
مشاهده تمام رمان های عبداللطیف تسوجی
مجموعه‌ها