مجموعه داستان داخلی

یادداشت‌های 1 پدر کم‌ تجربه

بچه‌ها با دنیای پر از صداقت و صمیمیتی که دارند، به سرعت بزرگ می‌شوند؛ آن‌قدر که بگوییم، وای! چه بزرگ شده! اما حیف، گاهی صداقت و صمیمیت آن‌ها مثل خودشان قد نمی‌کشد و بزرگ نمی‌شود. بچه‌ها از زمانی که تلاش می‌کنند مثل ما شوند و یا تلاش می‌کنیم مثل ما شوند، خیلی زود مثل ما می‌شوند. آرام‌آرام آن دنیای لبریز از دوستی، جای خود را به خودخواهی خواهد داد. : بابایی؟ - بله؟ : امیرعلی کمی از کیک منو برداشته، فکر کنم عیب نداره. مگه نه؟ - ترسو نباش پسرم! برو حقتو بگیر ازش.

میلکان
۹۷۸۶۰۰۷۸۴۵۶۰۸
۱۳۹۵
۱۹۲ صفحه
۸۴ مشاهده
۰ نقل قول