مجموعه داستان خارجی

دیو 1000 دندان (مجموعه قصه‌های خوشحال 2)

(Terry jones)

برگشت و با تمام سرعت به سمت خانه دوید. ولی راه را پیدا نمی‌کرد و نمی‌دانست از کدام طرف باید بپیچد. چیزی نگذشت که هوا تاریک تاریک شد. دیگر در هیچ خیابانی پرنده پر نمی‌زد و همه مردم توی خانه‌هایشان چپیده بودند و از ترس دیو، در خانه‌ها را قفل و زنجیر کرده بودند. طفلکی سام از این خیابان به آن خیابان می‌دوید ولی راه خانه را پیدا نمی‌کرد. ناگهان از دور صدایی شبیه رعد شنید و فهمید که صدای دیو هزار دندان است که دارد به شهر نزدیک می‌شود!.. ‌

چکه
2500110059359
۱۳۹۴
۱۴۴ صفحه
۱۵۴ مشاهده
۰ نقل قول
تری جونز ۳ رمان Jacob Ludwig Karl Grimm, German philologist, jurist and mythologist, was born at Hanau, in Hesse-Kassel (or Hesse-Cassel). He is best known as the discoverer of Grimm's Law, the author of the monumental German Dictionary, his Deutsche Mythologie and more popularly, with his brother Wilhelm, as one of the Brothers Grimm, as the editor of Grimm's Fairy Tales.

(From Wikipedia.)

دیگر رمان‌های تری جونز
دماغ گنده‌ها (مجموعه قصه‌های خوشحال 1)
دماغ گنده‌ها (مجموعه قصه‌های خوشحال 1) وسط یک اقیانوس جزیره‌ای بود که دماغ همه مردمی که توی آن زندگی می‌کردند؛ خیلی خیلی گنده بود. یک روز رئیس جزیره سوار قایق شد و رفت به جایی که عاقل‌ترین مرد دنیا زندگی می‌کرد. عاقل‌ترین مرد دنیا پرسید: «مشکلت چیست؟» رئیس قبیله گفت: «ای عاقل‌ترین مرد دنیا! راستش را بخواهی، مردم جزیره من افسرده و غمگین‌اند چون دماغ‌هاشان گنده ...
هیولای 1000 دندان و 29 قصه دیگر (با جعبه)
هیولای 1000 دندان و 29 قصه دیگر (با جعبه) کشاورزی مشغول درو کردن خوشه‌های گندمش بود که یک‌ مرتبه به نظرش رسید صدای گریه‌ی کسی را از دور می‌شنود. اعتنایی نکرد و به درو کردن خوشه‌ها ادامه داد. اما صدای گریه بلند و بلندتر شد. همین که به خوشه‌ی آخری رسید و داسش را بلند کرد تا آن را بچیند، متوجه شد که صدای گریه دقیقا از همان خوشه ...
مشاهده تمام رمان های تری جونز
مجموعه‌ها