رمان نوجوان

هم‌پیمان (3 گانه ناهمتا) کتاب سوم

(Allegiant)

یک انتخاب... دوستانت را مشخص می‌کند. یک انتخاب... باورهایت را توضیح می‌دهد. یک انتخاب... وفاداری‌ات را جهت می‌دهد... برای همیشه. یک انتخاب. می‌تواند دگرگونت کند.

آذرباد
9786006225746
۱۳۹۵
۵۲۲ صفحه
۳۰۲ مشاهده
۰ نقل قول
راث ورونیکا
صفحه نویسنده راث ورونیکا
۱ رمان Veronica Roth is from a Chicago suburb. She studied creative writing at Northwestern University, and wrote DIVERGENT (Katherine Tegen Books, May 2011) and INSURGENT (May 2012). The third and final book in The Divergent Trilogy, ALLEGIANT, will come out on October 22, 2013. In the meantime she will spend endless hours browsing Wikipedia in her pajamas as she eats corn flakes. (Or some other kind of bland breakfast cereal.)
مجموعه‌ها