مجموعه داستان داخلی

از تیر به مهر

ما یک خانواده فرهنگی هستیم و هر یک بنا به مشغله‌ی ذهنی‌مان (من با شعر و داستان، زنم با داستان و پوپک با شعر و حسین: کتابخوانی جدی) وقتی اثر را می‌نویسم، خانواده با علاقه؛ اولین شنونده آن اثر است به قصد آراستگی و پیراستگی بیشتر. بنابراین من تمامی این داستان‌ها را شنیده، سپس به دقت خوانده‌ام. اهمیت این داستان‌ها در روایت بی‌واسطه‌ی نویسنده از دنیای زنان است با بیانی دلیر و استوار و هیجانی که پس پشت آن تفکر دایمی نسبت به سرنوشت انسان معاصر جریان دارد. اندیشیدن به موقعیت انسان چند ساحتی، بن مایه‌ای است که قصه‌ها بر آن استوارند؛ خواه حالت افسانگی یافته باشند خواه از واقعیت موحش روزانه برآمده باشند. ویژگی دیگر، جوشش شعری ناپیدائی است که بن مایه‌ی داستان‌ها را شکل می‌دهد، یک شاعرانگی فرزانه‌وار که از نظر ساختار، هم از نظر مضمون و مفهوم به آفرینش ادبی طراوت می‌بخشد. باور دارم این داستان‌ها متعلق به دنیای مدرن و بیشتر معطوف به فرهنگ خودمان است و از این نظر خواندنی و اندیشیدنی. این نوع ادبیات پیشنهاد لذت همدلی و آزادی خیال‌ورزی بین نویسنده و مخاطب است.

آموت
9786006605852
۱۳۹۵
۱۵۲ صفحه
۲۲۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های آسیه جوادی (ناستین)
رک و راست بگم (احوال ما زنان) مجموعه داستان
رک و راست بگم (احوال ما زنان) مجموعه داستان «رک و راست بگم» شکل تکامل یافته کتاب پیشین خانم ناستین یعنی «رک و پوست کنده» است. یادداشت‌های این کتاب که بین گزارش و داستان در نوسانند، نمایانگر نوع تازه‌ای از ادبیات معاصر است که تاملات روزانه نویسنده را با واقعه‌های زندگی افراد و واقعیات اجتماعی گره زده است. زنان بیش از مردان در این «داستان ـ گزاره»‌ها تصویر شده‌اند ...
تمشک‌های نارس
تمشک‌های نارس موژان از شوهر سومش هم بی‌جنجال و دلهره طلاق گرفت. از محضر که در آمدند، مسعود که حالا شوهر سابق شده بود، بهش گفت: می‌خوای برسونمت؟ نشست توی ماشین و به خیابان نگاه کرد و وقتی از جلوی سینما رد می‌شدند، گفت: نگه دار! بدون حرف رفت به طرف گیشه. بلیتی خرید و رفت تو. مسعود هم به راه خود ...
رک و پوست‌کنده (احوال ما زنان)
رک و پوست‌کنده (احوال ما زنان) اگر مردان می‌دانستند که دل زنان چه آسان نرم می‌شود این همه دعوا و طلاق نبود. گاهی یک شاخه گل و از آن مهم‌تر نگاهی، جمله‌ای به موقع می‌تواند کار گردنبند گران‌بهایی را بکند که شاید هرگز به گردن آویخته نشود. نمی‌فهمم که چرا برای آن‌ها راحت‌تر است از پول مایه بگذارند تا از احساساتشان...
مشاهده تمام رمان های آسیه جوادی (ناستین)
مجموعه‌ها