مجموعه داستان خارجی

به دردسر افتادن

(Get in trouble)

ماجرا اینه، تو سی‌ و چهار سالته و من پانزده؛ یعنی نوزده سال تفاوت سنی. فاصله‌ی سنی توجیه میشه، نه؟ خیلی درباره‌ش فکر کردم. می‌دونی جالب چیه؟ دبیری تو مدرسه هست که تازه سی‌ سالش شده؛ در حالی که شوهرش شصت ‌و سه سالشه. هنوزم عاشق هم‌ند. همه فکر می‌کنند که چندش‌آوره، ولی عشق همینه. هیچ‌کس نمی‌دونه دقیقا چطور کار می‌کنه؛ فقط یهو اتفاق میفته. نظر من رو می‌خوای؟ به نظر من در مقایسه با تفاوت سنی سی‌ و سه ساله بین آقا و خانم کریستی، نوزده سال که دیگه چیزی نیست.

سحر جراحی
9786008211204
۱۳۹۵
۳۲۸ صفحه
۲۶۳ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
کلی لینک ۲ رمان Kelly Link is an American author best known for her short stories, which span a wide variety of genres - most notably magic realism, fantasy and horror. She is a graduate of Columbia University.

Her stories have been collected in four books - Stranger Things Happen, Magic for Beginners, Pretty Monsters, and most recently, Get in Trouble.
She has won several awards for her short stories, including the World Fantasy Award in 1999 for "The Specialist's Hat", and the ...
دیگر رمان‌های کلی لینک
به دردسر افتادن (مجموعته داستان)
به دردسر افتادن (مجموعته داستان) ماجرا اینه، تو سی‌وچهار سالته و من پانزده؛ یعنی نوزده سال تفاوت سنی. فاصله‌ی سنی توجیه میشه، نه؟ خیلی درباره‌ش فکر کردم. می‌دونی جالب چیه؟ دبیری تو مدرسه هست که تازه سی‌سالش شده؛ در حالی که شوهرش شصت‌وسه سالشه. هنوزم عاشق هم‌ند. همه فکر می‌کنند که چندش‌آوره، ولی عشق همینه. هیچ‌کس نمی‌دونه دقیقا چطور کار می‌کنه؛ فقط یهو اتفاق میفته. ...
مشاهده تمام رمان های کلی لینک
مجموعه‌ها