رمان ایرانی

خسرو و شیرین

این اثر، برگردان منظومه‌ خسرو و شیرین نظامی گنجوی به نثر است، در قالب داستانی عاشقانه. سعی نویسنده بر این بوده است که در این کتاب در نهایت امانت‌داری، اصل قصه‌ خسرو و شیرین نظامی به نثر برگردانده شود. از فریده گلبو، نگارنده این اثر، لیلی و مجنون و هفت پیکر از نظامی گنجوی و ویس و رامین از فخرالدین اسعد گرگانی نیز به نثر برگردانده شده و به تکرار تجدید چاپ شده است. هدف نویسنده در برگرداندن این آثار به نثر، آشنا کردن نسل جوان با ادبیات کهن ایران و شناخت بیش‌تر از شخصیت‌هایی است که نام‌شان مترادف با صفت عاشقی در نوشته‌ها و گفته‌ها و حتی گفتمان عامیانه نقل می‌شود.

9786008351054
۱۳۹۵
۲۴۰ صفحه
۳۵۵ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فریده گلبو (کردوانی)
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
15 روز در پاریس
15 روز در پاریس رامین ساکت ماند. سکوتش از جنس رضایت بود. رضایتی که در سراسر زندگی کمتر مزه آن را در ذائقه خویش حس کرده بود. اما اگر از جنس رضایت هم نبود، زن آن را تعبیر به رضایت می‌کرد و تغییری در رفتارش حاصل نمی‌شد.
تجربه چهارم
تجربه چهارم
آوای مقدس و دختر خیاط
آوای مقدس و دختر خیاط
توران و تندیس و تن
توران و تندیس و تن
مشاهده تمام رمان های فریده گلبو (کردوانی)
مجموعه‌ها