رمان خارجی

خانه افعی

(The serpent house)

همین که وارد محوطه‌ کاخ شدم، دوباره آن احساس گیجی دلهره‌آور سر تا پایم را گرفت، انگار نزدیک بود بیفتم. کسی در گوشم نجوا می‌کند؟ کسی اسمم را صدا می‌زند؟ آنی دوازده ‌ساله به کاخ هکسر دعوت شده تا خدمتکار بانو هکسر مرموز بشود. همه‌جا نقش مار کنده‌کاری شده و وقتی آنی یکی از آنها را لمس می‌کند، به زمان گذشته برمی‌گردد، زمانی که آن کاخ بیمارستان جذامی‌ها بوده و دکتر هاکسور شیطان ‌صفت آن را با مجموعه‌ای از خزنده‌های وحشت‌ آفرینش اداره می‌کرده. آنی به هیچ وجه نمی‌خواهد برگردد، اما بانو هکسر به او تکلیف می‌کند که راهی برای دزدیدن کتاب درمانگری و داروهای سحرآمیز دکتر پیدا کند. وعده می‌دهد که آن کتاب دنیا را از شر بیماری‌ها نجات خواهد داد، از جمله سل، که قاتل مادر آنی بوده است.آنی سفری دراز و پرخطر در پیش دارد. آیا او موفق می‌شود؟

پیدایش
9786002964199
۱۳۹۵
۳۹۶ صفحه
۱۴۴ مشاهده
۰ نقل قول
بی دیون‌پورت
صفحه نویسنده بی دیون‌پورت
۱ رمان Bea Davenport is the writing name of former print and broadcast journalist Barbara Henderson.Her first crime/suspense novel, In Too Deep, was a runner-up in the Luke Bitmead Bursary and published by Legend Press in 2013. A second crime/suspense novel. This Little Piggy, was also published by Legend Press in 2014.
Bea spent many years as a newspaper reporter and latterly seventeen years as a senior broadcast journalist with the BBC in the north-east of England. She has a Creative Writing ...
مجموعه‌ها