:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n33725/harry-potter-and-the-philosophers-stone ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟