:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n33753/a-terrible-beauty-is-born ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟