رمان خارجی

یادداشت‌های روزانه 1 زن مطلقه

می‌توانم از دور به زنی که سابق بر این بودم نگاه کنم. می‌توانم با آرامش بنشینم، یک پایم را روی پای دیگرم بگذارم، آدامس بجوم و تخمه بشکنم. همینطور می‌توانم با صبر و حوصله یا با عجله - آن‌طور که دلم ‌می‌خواهد - حوادث مشخصی از صفحه زندگی‌ام را ورق بزنم؛ چراکه من تمام حوادث، شرایط و سال‌های سپری شده زندگی‌ام را درون جعبه‌ای قرار داده‌ام و در آن را محکم بسته‌ام.

بوتیمار
9786004042475
۱۳۹۵
۱۰۸ صفحه
۱۰۶ مشاهده
۰ نقل قول