رمان خارجی

پروژه رزی

(The rosie project)

قهرمان این رمان، دان تیلمن، پروفسور ژنتیک است که ذهنی تحلیلگر و دقیق دارد و هر گاه در زندگی با معضلی روبه‌رو می‌شود، پروژه‌ای را برای تحلیل و حل آن کلید می‌زند. علیرغم هوش علمی سرشارش، دان در زمینه‌ی ارتباطات اجتماعی آن‌قدرها هم زبردست نیست و به قول خودش مرتب مرتکب «سوتی معاشرتی» می‌شود. این امر باعث شده که جمع کل دوستانش چهار نفر باشند و علی‌الخصوص تلاش‌هایش برای یافتن شریک زندگی مرتب نقش بر آب شود. او که برای حل مشکل پیدا کردن شریک زندگی مناسب، پروژه‌ی همسریابی را شروع کرده به نکته‌ای پی می‌برد و فکر می‌کند معما دیگر حل شده است؛ اما حل این معضل، دان را با معضلات دیگری روبه‌رو می‌کند که لازم است برای حل هر کدام پروژه‌ای دیگر را کلید بزند.

مهدی نسرین
مرکز
۹۷۸۹۶۴۲۱۳۳۱۰۹
۱۳۹۵
۳۰۴ صفحه
۳۵۴ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
گرام سیمسیون
صفحه نویسنده گرام سیمسیون
۹ رمان Graeme Simsion is a former IT consultant and the author of two nonfiction books on database design who decided, at the age of fifty, to turn his hand to fiction. His first novel, The Rosie Project, was published in 2013 and translation rights have been sold in forty languages. The sequel, The Rosie Effect, is also an international bestseller.
Graeme's third novel is The Best of Adam Sharp, a story of a love affair re-kindled - and its consequences.
دیگر رمان‌های گرام سیمسیون مشاهده تمام رمان های گرام سیمسیون
مجموعه‌ها