رمان ایرانی

دشت بی‌مأمن است، و همین ساده‌اش می‌کند. بی‌غل و غش است، و همین زخم پذیرش می‌کند. آبای، شخصیت اصلی رمان، نماد نسلی است که در دوره‌ی تزاری - قاجاری و رضا شاهی جنگیده است، رنج کشیده است، و افق در نگاهش چون شعله لرزان. بروز سنت‌های ترکمن و تقابل‌شان با «آبای» که می‌خواهد با عشق به «آنا بخت» لحظه‌های رویایی صحرا را زندگی کند و ... صدای دو تاری، و طنین سُم‌ ضربه‌های اسبان تیزرو و تازه نفس... «یورت» نخستین رمان واقع‌گرایانه از زندگی مردم ترکمن صحراست و قلمرویی از هستیِ مردان، زنان و دختران ترکمن. خواننده با زندگیِ اندیشه، زندگیِ موقعیت، و زندگیِ رهایی برآمده از تجربه و رویاهای صحرا روبرو می‌شود. جاذبه‌ رمان یورت از عشق است، و زندگی اجتماعی و تاریخی ترکمن صحرا را از دوره محمدعلی شاه مخلوع تا تخت قاپوی رضاشاهی بازآفرینی می‌کند.

آموت
9786003840171
۱۳۹۵
۳۴۴ صفحه
۱۴۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های حسین میرکاظمی
33 قصه از سرزمین ایران
33 قصه از سرزمین ایران این کتاب حاوی 33 افسانه از سرزمین ایران است که سیدحسین میرکاظمی آنها را گردآوری کرده است. با خواندن این کتاب خود را در دنیای قدیم می‌یابیم و واضح است که در قصه‌ها عاشقی با کاسة دست از چشمه‌ساری در بیابان به محبوبش آب می‌دهد و از کبوترها راه و رسم زندگی می‌آموزد. برخی از عناوین این داستان‌ها عبارتند از: ...
باغ زیتونی چشم (مجموعه داستان‌های کوتاه کوتاه و بلند)
باغ زیتونی چشم (مجموعه داستان‌های کوتاه کوتاه و بلند) زن، چشماچشم به باغ پر درخت و جوبارش داشت. ساعت دل‌انگیزی بر سبزه جوبار، کتابی از او شنیده بود: مجنون چندین روز طعام نخورده بود. آهویی دام او افتاد. اکرامش روزها کرد و گفت از او چیزی به لیلی می‌ماند. بعد هم گفته بود: لیلا! تو هم آهوی منی! چشماچشم مرد سالمندش کرد: لیلایت را به آن باغ و جوبار ...
مشاهده تمام رمان های حسین میرکاظمی
مجموعه‌ها