مجموعه داستان خارجی

پژوهشی در رئالیسم اروپایی

(Studies in European Realism)

موضوع کتاب پژوهشی در رئالیسم اروپایی، اثر کلاسیک و ماندگار لوکاچ، فیلسوف و منتقد مجارستانی، بررسی جامعه‌شناختی آثار بالزاک، استاندال، زولا، تولستوی، گورکی و دیگران است، که عرصه پهناور رمان‌نویسی اروپا و روسیه را دربرگرفته و نخستین بار از دانش جامعه‌‌شناسی در نمایان ساختن سرشت اجتماعی قهرمانان رمان‌نویس بلندپایه یاری جسته است. کتاب در عین حال نمونه‌ای از نقد ادبی است که با دقت در جزئیات آثار و شناخت دقیق دوران نویسندگان آن شخصیت‌پردازی و جوهر انسانی و اخلاقی آثار آنان را با نگاهی «تراژیک» به جامعه «پول و سرمایه» بررسی می‌کند؛ نگاه بدیعی که هیچ یک از مکاتب نقد ادبی پس از لوکاچ و جامعه‌شناسان انتقادی اهمیت آن را نادیده نگرفته‌اند.

اکبر افسری
9789644457081
۱۳۹۵
۳۴۴ صفحه
۲۹۱ مشاهده
۰ نقل قول
گئورگ لوکاچ
صفحه نویسنده گئورگ لوکاچ
۱ رمان György Lukács (Hungarian pronunciation: [ɟørɟ lukɑːtʃ]; 13 April 1885 – 4 June 1971) was a Hungarian Marxist philosopher and literary critic. He is a founder of the tradition of Western Marxism. He contributed the ideas of reification and class consciousness to Marxist philosophy and theory, and his literary criticism was influential in thinking about realism and about the novel as a literary genre. He served briefly as Hungary's Minister of Culture as part of the government of the short-lived Hungarian ...
مجموعه‌ها