رمان خارجی

محاکمه

(Midwives a novel)

محاکمه داستانی است از تقابل سنت و مدرنیته در جامعه آمریکا. در لایه‌های پنهان جامعه‌ای متجدد که هنوز هم بعضی از مردمانش برای مواجه با مشکلات، بیماری‌ها و مسائلی از این دست روی به سنت های حاکم بر جامعه می‌آورند. داستانی است از سیستم حقوقی آمریکا که برای هر چیزی پرونده ای تشکیل می‌دهد و سعی می‌کند که اربابان قدرت و حاکمان شهری را راضی نگه دارد. مامای با تجربه‌ای در سیر یک زایمان طبیعی قرار می‌گیرد. زایمانی که طولانی می‌شود و سرما و یخبندان و برفسورکوران ارتباط را با همه‌جا و همه چیز قطع می‌کند. مامان مجبور می‌شود خود دست به کار شود و این خود آغاز ماجرایی دردآور است. مادری که می میرد، بچه‌ای که سالم به دنیا می‌آید و مامایی که محاکمه می‌شود...

9786001822209
۱۳۹۵
۴۱۶ صفحه
۱۴۶ مشاهده
۰ نقل قول