• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'میوه خارجی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۵ رو بدست آورده.
۱۴۵۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۳ را داده‌ند.
• رمان 'میوه خارجی' در کتاب‌خانه‌ی ۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehhhhhhhhhh
fatemehhhhhhhhhh
۲۵ روز پیش

Somayeh97
Somayeh97
۱۳۹۷/۴/۱۰