نمایش‌نامه

شب عید میلاد در خانه کوپی‌یللو

(Natale in casa Cupiello)

اگر ترجمه موجود در کتاب‌خانه‌ها، تنها راه مواجهه ما با نمایش‌نامه‌های خارجی باشد، در این صورت درک و دریافت‌مان از تاریخ ادبیات نمایشی ناکامل و مجازی خواهد بود، که این تاریخ چیست مگر سیر متونی نمایشی که هر یک به دوره‌ای تعلق دارند و به جغرافیایی. در ایران بسیارند نمایش‌نامه‌هایی که ترجمه شده‌اند، در حالی که نه مهم بوده‌اند و نه در میان آثار نویسنده‌شان جایگاهی داشته‌اند. بسیارند نمایش‌نامه‌هایی که چنان در سیر ترجمه تحریف شده‌اند و تغییر شکل یافته‌اند که استناد به آن‌ها تنها ما را به تاریخی جعلی از ادبیات نمایشی می‌رساند. بسیارند نمایش‌‌نامه‌های جریان‌ساز که از سیر ترجمه‌های متون نمایشی جا مانده‌اند.  آثاری که به هر دلیلی، از جمله دشواری متن، ناهم‌خوانی با گفتمان دوران، فقدان مترجم برای برخی زبان‌ها و... ، ترجمه نشده‌اند و عدم ترجمه‌شان بیش از همه دانشجویان تئاتر را با معضلی جدی رو‌برو کرده است. سال 1950 مرز تاریخ نگارش آثاری قرار گرفته که در این مجموعه جای گرفته‌اند؛ و دیگر آن که بتوان اهمیت نمایش‌نامه را در تاریخ ادبیات نمایشی جهان توجیه کرد؛ این اهمیت الزاما، جریان‌سازی نیست و می‌تواند دلایل دیگری را هم در بربگیرد. مقاله‌های تفضیلی پایان هر نمایش‌نامه در واقع توضیح اهمیت هر اثر خواهد بود. به بازی جامانده‌ها خوش آمدید.

رضا قیصریه
قطره
9786001199141
۱۳۹۵
۱۱۴ صفحه
۹۹ مشاهده
۰ نقل قول
ادواردو فیلیپو
صفحه نویسنده ادواردو فیلیپو
۱ رمان Eduardo De Filippo was an Italian actor, playwright, screenwriter, author and poet, best known for his Neapolitan works Filumena Marturano and Napoli Milionaria.

De Filippo was born in Naples to playwright Eduardo Scarpetta and theatre seamstress and costumier Luisa De Filippo. He began acting at the age of five and in 1932 formed a theater company with his brother Peppino and sister Titina. Peppino left the troupe in 1944 and Titina departed by the early 1950s. De Filippo starred ...
مجموعه‌ها