۲۵۷۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۳ را داده‌ند.
• رمان 'ریگ روان' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Sevedam
Sevedam
۱۳ ساعت قبل

vahids3
vahids3
۱۰ روز پیش

arash_phdk
arash_phdk
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

hamid1994
hamid1994
۱۳۹۶/۵/۱۶

sajjad68
sajjad68
۱۳۹۶/۱/۳۱

nakism
nakism
۱۳۹۶/۱/۳۱

hoko
hoko
۱۳۹۶/۱/۱۸