رمان نوجوان

1 عدد مامان به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 1)

(Se vende mama)

اسکار مادر سی‌و‌هشت ساله‌اش را می‌فروشد. زنی تقریبا خوش قیافه، با محبت و دارای صدایی دلنشین که رفتن به شهر بازی را دوست دارد، یک عالمه قصه بلد است و تقریبا هیچ‌وقت آدم را دعوا نمی‌کند. پس چرا اسکار می‌خواهد او را بفروشد؟ چون فکر می‌کند از وقتی نخودی به دنیا آمده، مادرش دیگر او را دوست ندارد.

سعید متین
هوپا
9786008025887
۱۳۹۶
۱۳۶ صفحه
۱۳۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
کاره سانتوس
صفحه نویسنده کاره سانتوس
۵ رمان Cada día tengo más dudas acerca de quién diablos es Care Santos. Si es la misma insulsa que todas las mañanas me mira desde el espejo del baño o es esa que, de vez en cuando, hace algo que merece la atención ajena. La atención de gente de fiar, quiero decir.

Cronológicamente, ambas estamos muy puestas de acuerdo desde antiguo: más de cuarenta años ya de coincidir en todas partes: en las mismas calles, y cines y teatros y ...
دیگر رمان‌های کاره سانتوس
1 عدد بابا به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 2)
1 عدد بابا به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 2) دنیای نورا پا در هواست. پدرش بیکار شده، برگشته خانه و می‌خواهد پدر کاملی شود. مشکل این‌جاست که برداشت پدر نورا از مفهوم پدر کامل‌ شباهت زیادی به آن جور پدری ندارد که نورا دلش می‌خواهد داشته باشد.
1 عدد نخودی به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 3)
1 عدد نخودی به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 3) اسکار دیگر تحمل برادر کوچکش را ندارد و برای این احساسش، فهرستی با بیش از ده دلیل نوشته شده است. بدی قضیه این است که نورا برای گذراندن تابستان به نیویورک رفته و بدون او، اسکار نمی‌داند مشکل را چطور حل کند.
1 عدد بهترین دوست به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 4)
1 عدد بهترین دوست به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 4) تابستان تمام شده و مدرسه‌ها باز می‌شوند. سال جدید، آموزگار جدید... و دوست‌های جدید؟ حرفش را هم نزنید! اسکار دوست جدید نمی‌خواهد. فعلا و همیشه نورا بهترین دوست اوست. ولی نورا با دختر دیگری به نام موریل آشنا شده و باهم در باره‌ی مسائل خودشان حرف می‌زنند.
مشاهده تمام رمان های کاره سانتوس
مجموعه‌ها