۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴ را داده‌ند.
• رمان '1 عدد نخودی به فروش می‌رسد (فروشی‌ها 3)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.