نمایش‌نامه

پل (نمایشنامه)

(-)

ریم: [به پی‌دا] اطرافت رو نگاه کن. پی‌دا: خب؟ ریم: چی می‌بینی؟ پی‌دا: [نگاه می‌کند.] چند نفر که خوابیده‌ن. ریم: نیروهای عزیز و زحمتکش کار! پی‌دا: یه نفر که رفته تو بشکه. ریم: فیلسوف خردمند! پی‌دا: چند نفر که پشت به هم نشسته‌ن. ریم: دانشکده فیزیک! افتخار علمی شهر دارام! پی‌دا: شهر چی؟ ریم: دا - رام! رام: من رو می‌گه. [قیافه می‌گیرد.] مردم: [نعره‌زنان و از خود بی ‌خود] دارام دارام... دارام دارام...

اختران
9789642070992
۱۳۹۶
۸۴ صفحه
۲۰۴ مشاهده
۰ نقل قول