مجموعه داستان داخلی

این گلستان سعدی نیست

شمایید آقای رادوان؟ من نمی‌دانم شما چه اصراری به اعتراف کردن دارید، در حقیقت بیشتر اعترافات شما نقض قوانین مدنی و اجتماعی است، عبور از چراغ قرمز یا انداختن زباله در جاده خارج از شهر اعتراف نمی‌خواهد. بهتر است با طرح این جرائم کوچک، وقت کلیسا، من و مهمتر از همه وقت خدا را نگیرید. و...

روزنه
9789643346157
۱۳۹۶
۱۵۰ صفحه
۸۰ مشاهده
۰ نقل قول