• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خرگوش‌ها و مارهای بوآ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۰ رو بدست آورده.

• رمان 'خرگوش‌ها و مارهای بوآ' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.