شعر

آب‌سپاری نور مغروق (مجموعه شعر)

و بعد، زیر ماه زرد. بوی فندک، بوی عامیانه فندک. چهارده‌ سالگی گلوی مرا. منور خواهد کرد.

افراز
9786003262331
۱۳۹۵
۱۱۴ صفحه
۱۱۴ مشاهده
۰ نقل قول
میلاد کامیابیان
صفحه نویسنده میلاد کامیابیان
۱ رمان زاده‌‌ی خردادِ 1363، در بابل، شهرِ پدری. اولین داستان‌‌هاش را، کودکانه، همان‌‌جا نوشت و، وقتی خبر شد روزنامه‌‌ی نوآمده‌‌ی همشهری پنجشنبه‌‌ها ضمیمه‌‌ای دارد برای کودکان، آفتابگردان، افتاد به تکاپوی یافتنش. هنوز آن مطبوعه خاصِ تهران بود و به‌‌زحمت می‌شدش در شهرستان یافت. روزنامه‌‌فروشی‌‌ها که هیچ، بلکه «مطبوعاتی‌ها» می‌آوردندش. کمی بعد، هم همشهری سراسری شد و هم آفتابگردان روزنامه، نخستین روزنامه‌‌ی کودکانِ ایران. او هم شد «میلاد کامیابیان، خبرنگارِ افتخاریِ آفتابگردان، ده‌‌ساله از بابل». داستان و گزارش می‌فرستاد و این بود ...
مجموعه‌ها