شعر

رباعیات حکیم عمر خیام (چوبی)

این مجموعه به خط استاد عباس اخوین در برگه‌های گلاسه است.

سپاس
2500110000511
۱۳۹۴
۱۶۸ صفحه
۱۵۹ مشاهده
۰ نقل قول