شعر

اسکارلت دهه 60

فقط می‌خواهم معجزه‌ام. شادی چشم‌هات باشد. من پیامبر لبخندم. خدا کند که با خدا به نتیجه برسیم.

چشمه
۹۷۸۶۰۰۲۲۹۸۲۵۶
۱۳۹۶
۱۰۸ صفحه
۶۹ مشاهده
۱ نقل قول