شعر

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون روایتی نامکرر از کهن داستان «عشق» است.این افسانه که در زمره معدود عاشقانه‌های کلاسیک جهان قرار دارد، تغزلی سرشار از مایه‌های لیریک و غنایی است که گذر سده‌ها و هزاره‌ها نتوانسته‌اند غبار کهنگی ایام بر رخساره‌اش بنشانند.

۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۵۸
۱۳۹۴
۶۲۰ صفحه
۴۹ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
نظامی گنجوی
صفحه نویسنده نظامی گنجوی
۱ رمان Nezami Ganjavi (also spelled Nizami or Nezāmi) is considered the greatest romantic epic poet in Persian literature, who brought a colloquial and realistic style to the Persian epic. His heritage is widely appreciated and shared by Azerbaijan, Iran, Afghanistan and Tajikistan.
مجموعه‌ها